Wykwalifikowani pracownicy

Firma INDMONT zatrudnia średnio 150 pracowników, reprezentujących różne zawody.

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane w ich zawodach certyfikaty oraz ważne świadectwa TÜV, przechodzą regularne szkolenia i są na bieżąco zapoznawani z najnowszymi technologiami.

Ponadto są mobilni, wyposażeni w odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej BHP.