Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostarczają użytkownikowi strony internetowej informacji na temat rodzaju, zakresu i celu zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych przez właściciela strony internetowej zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych i niemiecką ustawą o telemediach. Właściciel strony internetowej bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i prowadzi ich przetwarzanie w sposób poufny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Należy pamiętać, że podczas przesyłania danych w Internecie mogą występować pewne luki w bezpieczeństwie. Zapewnienie kompletnej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem nie jest możliwe.

Usługodawca i organ odpowiedzialny

INDMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
reprezentowana przez Pana Jacka Mastka
ul. Na Barciach 6
31-423 Kraków
Polska
Telefon: +48 12 6425305
E-Mail: info@indmont.com

Dane techniczne

Możesz odwiedzić stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Właściciel strony internetowej zbiera dane o dostępie do strony internetowej i automatycznie zapisuje je jako „pliki logowania serwera”. W ten sposób zapisywane są następujące dane:

  • odwiedzona strona internetowa
  • data i godzina dostępu
  • ilość wysłanych bajtów danych
  • źródło/link strony internetowej, z której uzyskałeś dostęp do tej strony
  • używana przeglądarka
  • używany system operacyjny
  • używany adres IP

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i ich przechowywanie w plikach logowania jest niezbędne dla zapewnienia działania strony internetowej. Pliki logowania są usuwane z urządzenia usługodawcy po trzech dniach.

Pozyskane dane służą wyłącznie do zagwarantowania niezakłóconego działania witryny oraz udoskonalenia firmy będącej właścicielem witryny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze f przepisów RODO, służy to jedynie ochronie uzasadnionego interesu firmy będącej właścicielem strony internetowej, w celu prawidłowego przedstawienia jej oferty. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą wykorzystywane do formułowania jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. Nie jest prowadzona integracja tych danych z innymi źródłami danych. Wygenerowane informacje są przechowywane u usługodawcy w Niemczech. Nie są one przekazywane żadnym stronom trzecim.

Masz prawo wyrażenia odmowy bez podania przyczyny.

W oparciu o pliki logowania przeprowadzona zostanie analiza statystyczna za pomocą oprogramowania do analizy stron internetowych „Webalizer”. Dla przykładu, wyświetlana jest jedynie w anonimowym formacie liczba osób odwiedzających stronę internetową, ilość wejść na stronę internetową i używana przeglądarka. Ze względu na anonimowy format danych, nie masz prawa do wyrażenia odmowy.

Postępowanie z danymi osobowymi

Właściciel strony internetowej gromadzi, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy jest do tego uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub jeśli wyraziłeś zgodę na gromadzenie danych. Dane osobowe to wszystkie informacje, które służą do identyfikacji osoby i umożliwiają jej odnalezienie – na przykład nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktujesz się z właścicielem strony internetowej za pośrednictwem oferowanej formy kontaktu, tzn. poczty elektronicznej, Twoje dane zostaną zapisane zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zdanie pierwsze litera b przepisów RODO w celu zapewnienia dalszej obsługi i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody. Po całkowitym zakończeniu obsługi Twojego zapytania, dalsze przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone i zostaną one usunięte po zakończeniu okresu przechowywania określonego obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych. Możesz wycofać swoją zgodę z mocą przyszłą bez podania przyczyn, kontaktując się z właścicielem strony internetowej za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

Szyfrowanie SSL

Aby najlepiej chronić przesyłane dane, strony internetowej operator witryny korzysta z szyfrowania SSL. Rozpozna sie takie zaszyfrowane połączenia za pomocą prefiksu „https: //” w łączu strony na pasku adresu przeglądarki. Strony niezaszyfrowane są identyfikowane przez „http: //”. Wszystkie dane przesyłane na tę stronę – takie jak zapytania lub loginy – nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie dzięki szyfrowaniu SSL.

Pliki cookie

Strona korzysta z plików cookie. Cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w przeglądarce internetowej użytkownika. Ten plik cookie zawiera ciąg znaków, który zapewnia unikalną identyfikację przeglądarki, kiedy strona będzie odwiedzana ponownie. Wykorzystanie plików cookie sprawia, że strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Celem jest poprawa jakości i zawartości strony internetowej, które leży w uzasadnionym interesie właściciela strony internetowej zgodnie z postanowieniami art. 6, zdanie pierwsze, lit. f przepisów RODO. Używane pliki cookie to „Pliki cookie sesji”. Po zamknięciu przeglądarki pliki cookie są automatycznie usuwane. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do właściciela strony internetowej. W związku z powyższym, jako użytkownik masz pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, mogą zostać w każdej chwili usunięte. Może to również być wykonywane automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na stronie internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być dłużej możliwe.

Prawa użytkownika: Uzyskanie informacji, skorygowanie i usunięcie danych

Jako użytkownikowi przysługują Ci prawa określone postanowieniami artykułów 15-21 przepisów RODO. Są to prawa do informacji określone postanowieniami art. 15 RODO, skorygowanie danych zgodnie z art. 16 RODO, ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO i wyrażenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 i 22 RODO. Masz również prawo złożenia skargi do organu nadzoru zgodnie z postanowieniami art. 44 RODO.

Z przyczyn związanych z Twoją specyficzną sytuacją, masz prawo wyrażenia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1, zdanie pierwsze, lit. e) lub f) RODO, w tym także wobec profilowania w oparciu o te przepisy. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz w celu przeprowadzenia korekty, zablokowania, uzyskania informacji, usunięcia lub sprzeciwu wobec udzielonej wcześniej zgody, należy skontaktować się z właścicielem strony internetowej za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

Maj 2018 r.