Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników korzystających z naszej witryny internetowej są dla nas bardzo ważne. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie Państwa dane osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszej witryny i do jakich celów są one wykorzystywane.

Kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o chronie danych (GDPR):

IndMont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Na Barciach 6
31-423 Kraków
Polska

Telefon: +48 12 6425305
Telefax:  +48 12 6425307
E-Mail:  info@indmont.com

Inspektor ochrony danych

IndMont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Na Barciach 6
31-423 Kraków
Polska

Telefon: +48 12 6425305
Telefax:  +48 12 6425307
E-Mail:  info@indmont.com

Kto ma dostęp do moich danych?

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli konieczne jest przekazanie danych użytkownika (np. adresu IP) w celu realizacji określonych zadań, poniżej poinformujemy o procedurze i podstawie prawnej dla każdego przypadku.

Nie dochodzi do przeniesienia do państwa trzeciego.

O ile do obsługi naszej strony internetowej korzystamy z usług usługodawców, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe w ramach zleconego przetwarzania zgodnie z art. 28 DSGVO, mogą oni być odbiorcami Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w opisie poszczególnych operacji przetwarzania danych.

Czy są używane pliki cookie?

Nie używamy plików cookie ani innych technologii analizy sieciowej.

Jakie prawa mi przysługują?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • Informacje zgodnie z art. 15 DSGVO na temat przechowywanych danych o użytkowniku w formie zrozumiałych informacji o szczegółach przetwarzania oraz kopii danych;
 • Korekta przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych zgodnie z art. 16 DSGVO;
 • Usunięcie przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 DSGVO, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile kwestionuje się prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już tych danych, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu, ponieważ są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO.
 • Przenoszalność danych zgodnie z art. 20 DSGVO, o ile przekazali nam Państwo dane osobowe w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO i zostały one przez nas przetworzone w sposób zautomatyzowany. Dane otrzymają Państwo w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekażemy je bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Sprzeciw zgodnie z art. 21 DSGVO wobec przetwarzania danych osobowych, o ile odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. e, f DSGVO i istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie przysługuje, jeżeli można wykazać nadrzędne, ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli prawo do sprzeciwu nie przysługuje w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania danych, jest to zaznaczone.
 • Odwołanie zgody zgodnie z art. 7 (3) DSGVO ze skutkiem na przyszłość.
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza DSGVO. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Jak szczegółowo są przetwarzane moje dane?

W dalszej części informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania danych, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku przekazania danych oraz okresie ich przechowywania. Nie podejmuje się zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Udostępnianie strony internetowej

Charakter i zakres przetwarzania danych

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową i korzysta z niej, gromadzimy dane osobowe, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do naszego serwera. Następujące informacje są tymczasowo zapisywane w pliku dziennika:

 • IP użytkownika
 • Znacznik czasowy (data i godzina trafienia)
 • Rodzaj wniosku
 • Informacje o kliencie (typ klienta, wersja klienta)
 • System operacyjny użytkownika (urządzenie, wersja OS urządzenia)
 • Informacje o odsyłającym (tj. źródło dostępu)

Nasza strona internetowa nie jest obsługiwana przez nas, lecz przez u